זכר למחצית השקל – קרן נפש ברזל

זכר למחצית השקל – קרן נפש ברזל

השנה תורמים למשפחות מפונים, עקורים ונזקקים שאנו מלווים בקרן ושנבדקו על ידינו. מהצפון והדרום, חלקם גם משפחות המשרתים במילואים שמצבם הנפשי והפיננסי מאוד קשה. בתרומה שלך הם יקבלו שובר מזון משלים לסל שיקום שאנחנו נותנים בקרן. ויהיה להם איך לקיים את החג עם הילדים עם סעודה טובה.

לתרומה ושותפות לחצו כאן

This year they are donating to displaced and needy families. We support them with the fund and have been tested by us. From the north of the country and the south, some of them are also the families of the servants in the camp whose mental and financial situation is very difficult. With your donation, they will receive a food voucher and they will have a way to celebrate the holiday with the children with a good meal.

דילוג לתוכן