מועדי הדרכות למתנדבים

שנת 2023-2024

יום: רביעי 31.07.24

 ענ"ד: 19:30-21:00

יום חמישי 01.08.24

סטאר: 14:00-15:00

מיקום: זום

יש חובת נוכחות בזום עם מצלמה פתוחה לכל אורך הדרכה.

קישור ישלח במייל האישי שלכם. לפני ההדרכה.

יום: רביעי 26.06.24

 ענ"ד: 19:30-21:00

יום חמישי 27.06.24

סטאר: 14:00-15:00

מיקום: זום

יש חובת נוכחות בזום עם מצלמה פתוחה לכל אורך הדרכה.

קישור ישלח במייל האישי שלכם. לפני ההדרכה.

יום: רביעי 29.05.24

 ענ"ד: 19:30-21:00

יום חמישי 30.05.24

סטאר: 14:00-15:00

מיקום: זום

יש חובת נוכחות בזום עם מצלמה פתוחה לכל אורך הדרכה.

קישור ישלח במייל האישי שלכם. לפני ההדרכה.

יום: רביעי 17.04.24

 ענ"ד: 19:30-21:00

יום חמישי 18.04.24

סטאר: 14:00-15:00

מיקום: זום

יש חובת נוכחות בזום עם מצלמה פתוחה לכל אורך הדרכה.

קישור ישלח במייל האישי שלכם. לפני ההדרכה.

יום: רביעי 27.03.24

 ענ"ד: 19:30-21:00

יום חמישי 28.02.24

סטאר: 14:00-15:00

מיקום: זום

יש חובת נוכחות בזום עם מצלמה פתוחה לכל אורך הדרכה.

קישור ישלח במייל האישי שלכם. לפני ההדרכה.

יום: רביעי 28.02.24

 ענ"ד: 19:30-21:00

 

יום חמישי 29.02.24

סטאר: 14:00-15:00

מיקום: זום

יש חובת נוכחות בזום עם מצלמה פתוחה לכל אורך הדרכה.

קישור ישלח במייל האישי שלכם. לפני ההדרכה.

יום: רביעי 31.01.24

 ענ"ד: 19:30-21:00

 

יום חמישי 01.02.24

סטאר: 14:00-15:00

מיקום: זום

יש חובת נוכחות בזום עם מצלמה פתוחה לכל אורך הדרכה.

קישור ישלח במייל האישי שלכם. לפני ההדרכה.

יום: רביעי 20.12.23

 ענ"ד: 19:30-21:00

 

יום חמישי 21.12.23

סטאר: 14:00-15:00

מיקום: זום

יש חובת נוכחות בזום עם מצלמה פתוחה לכל אורך הדרכה.

קישור ישלח במייל האישי שלכם. לפני ההדרכה.

מועדי הכשרות למתנדבים

הכשרה חלק ב'

מועד הכשרה: 23/12/2021

חמישי בוקר

שעות: 10:30-13:30
ההכשרה תתקיים בזום.

יש חובת נוכחות.

קישור ישלח בזום.

שיוך מחלקה: חונכים סטאר

מועד הכשרה: 22.12.2021

יום: רביעי

שעות: 18:30-21:30

מיקום: זום

קיימת חובת נוכחות

שיוך מחלקה: חונכים סטאר – קבוצה חדשה

מועד הכשרה: 30.12.2021

יום: חמישי

שעות: 18:30-21:30

מיקום: זום

קיימת חובת נוכחות

שיוך מחלקה: ענ"ד – קבוצה חדשה

מועד הכשרה: 29.12.2021

יום: רביעי

שעות: 18:30-21:30

מיקום: זום

קיימת חובת נוכחות

יום שלישי 11.07.23

 ענ"ד: 12:30-14:00

יום חמישי 13.07.23

סטאר: 12:00-13:00

מיקום: זום

יש חובת נוכחות בזום עם מצלמה פתוחה לכל אורך הדרכה.

קישור ישלח במייל האישי שלכם. לפני ההדרכה.

 

יום שלישי 20.06.23

 ענ"ד: 12:30-14:00

 

יום חמישי 22.06.23

סטאר: 12:00-13:00

מיקום: זום

יש חובת נוכחות בזום עם מצלמה פתוחה לכל אורך הדרכה.

קישור ישלח במייל האישי שלכם. לפני ההדרכה.

 

יום שלישי 16.05.23

 ענ"ד: 12:30-14:00

 

יום חמישי 18.05.23

סטאר: 12:00-13:00

מיקום: זום

יש חובת נוכחות בזום עם מצלמה פתוחה לכל אורך הדרכה.

קישור ישלח במייל האישי שלכם. לפני ההדרכה.

יום: שלישי 18.04.23

 ענ"ד: 12:30-14:00

 

יום חמישי 20.04.23

סטאר: 12:00-13:00

מיקום: זום

יש חובת נוכחות בזום עם מצלמה פתוחה לכל אורך הדרכה.

קישור ישלח במייל האישי שלכם. לפני ההדרכה.

יום: שלישי 14.03.23

יום שלישי 28.03.23

 ענ"ד: 12:30-14:00

 

יום חמישי 16.03.23

יום חמישי 30.03.23

סטאר: 12:00-13:00

מיקום: זום

יש חובת נוכחות בזום עם מצלמה פתוחה לכל אורך הדרכה.

קישור ישלח במייל האישי שלכם. לפני ההדרכה.

יום: שלישי 07.02.23

יום שלישי 21.02.23

 ענ"ד: 12:30-14:00

 

יום חמישי 09.02.23

יום חמישי 23.02.23

סטאר: 12:00-13:00

מיקום: זום

יש חובת נוכחות בזום עם מצלמה פתוחה לכל אורך הדרכה.

קישור ישלח במייל האישי שלכם. לפני ההדרכה.

יום: שלישי 03.01.23

יום שלישי 17.01.23

 ענ"ד: 12:30-14:00

 

יום חמישי 05.01.23

יום חמישי 19.01.23

סטאר: 12:00-13:00

מיקום: זום

יש חובת נוכחות בזום עם מצלמה פתוחה לכל אורך הדרכה.

קישור ישלח במייל האישי שלכם. לפני ההדרכה.

יום: שלישי 06.12.22

יום שלישי 20.12.22

 ענ"ד: 12:30-14:00

 

יום חמישי 08.12.22

יום חמישי 22.12.22

סטאר: 12:00-13:00

מיקום: זום

יש חובת נוכחות בזום עם מצלמה פתוחה לכל אורך הדרכה.

קישור ישלח במייל האישי שלכם. לפני ההדרכה.

יום: שלישי 08.11.22

יום שלישי 22.11.22

 ענ"ד: 12:30-14:00

 

יום חמישי 08.11.22

יום חמישי 24.11.22

סטאר: 12:00-13:00

מיקום: זום

יש חובת נוכחות בזום עם מצלמה פתוחה לכל אורך הדרכה.

קישור ישלח במייל האישי שלכם. לפני ההדרכה.

יום: שלישי 25.10.22

 ענ"ד: 12:30-14:00


יום חמישי 06.10.22

יום חמישי 27.10.22

סטאר: 12:00-13:00

מיקום: זום

יש חובת נוכחות בזום עם מצלמה פתוחה לכל אורך הדרכה.

קישור ישלח במייל האישי שלכם. לפני ההדרכה.

 

יום: שלישי 20.09.22

 ענ"ד: 12:30-14:00

יום חמישי 22.09.22

סטאר: 12:00-13:00

מיקום: זום

יש חובת נוכחות בזום עם מצלמה פתוחה לכל אורך הדרכה.

קישור ישלח במייל האישי שלכם. לפני ההדרכה.

מידע על ימי עיון וגיבוש

פרטים ומידע:
יום – רביעי
תאריך – 27.4
בין השעות – 9:30-15:30
 
המפגש פרונטלי.
מידע נוסף ישלח במייל.
 
הנוכחות חובה.

 

מועדי הדרכה 2022

תאריך: 06.07.2022

יום: רביעי

שעות למתנדבי ענ"ד: 12:00-13:30

שעות למתנדבי סטאר: 15:00-16:30

מיקום: זום

יש חובת נוכחות בזום עם מצלמה פתוחה לכל אורך הדרכה.

קישור ישלח במייל האישי שלכם. לפני ההדרכה.

תאריך: 08.06.2022

יום: רביעי

שעות למתנדבי ענ"ד: 12:00-13:30

שעות למתנדבי סטאר: 15:00-16:30

מיקום: זום

יש חובת נוכחות בזום עם מצלמה פתוחה לכל אורך הדרכה.

קישור ישלח במייל האישי שלכם. לפני ההדרכה.

תאריך: 11.5.22

יום: רביעי

שעות למתנדבי ענ"ד: 12:00-13:30

שעות למתנדבי סטאר: 15:00-16:30

מיקום: זום

יש חובת נוכחות בזום עם מצלמה פתוחה לכל אורך הדרכה.

קישור ישלח במייל האישי שלכם. לפני ההדרכה.

מועד: 09/03/2022

יום: רביעי

בין השעות: 10:30-13:30

מיקום: זום

יש חובת נוכחות בזום עם מצלמה פתוחה לכל אורך הדרכה.

קישור ישלח במייל האישי שלכם.

מועד: 09/03/2022

יום: רביעי

בין השעות: 10:30-13:30

מיקום: זום

יש חובת נוכחות בזום עם מצלמה פתוחה לכל אורך הדרכה.

קישור ישלח במייל האישי שלכם.

בקרוב נפרסם מועדים חדשים

מועד: 12/01/2022

יום: רביעי

בין השעות: 10:30-13:30

מיקום: זום

יש חובת נוכחות בזום עם מצלמה פתוחה לכל אורך הדרכה.

קישור ישלח במייל האישי שלכם.

בקרוב נפרסם מועדים חדשים

מועד: 09/03/2022

יום: רביעי

בין השעות: 15.00-18.00

מיקום: זום

יש חובת נוכחות בזום עם מצלמה פתוחה לכל אורך הדרכה.

קישור ישלח במייל האישי שלכם.

בקרוב נפרסם מועדים חדשים

מועד: 09/02/2022

יום: רביעי

בין השעות: 15.00-18.00

מיקום: זום

יש חובת נוכחות בזום עם מצלמה פתוחה לכל אורך הדרכה.

קישור ישלח במייל האישי שלכם.

בקרוב נפרסם מועדים חדשים

מועד: 12/01/2022

יום: רביעי

בין השעות: 15.00-18.00

מיקום: זום

יש חובת נוכחות בזום עם מצלמה פתוחה לכל אורך הדרכה.

קישור ישלח במייל האישי שלכם.

כתובת

עם ועולמו 3, ירושלים

טלפון

079-591-3596

וואצאפ

079-591-35-96

דוא''ל

makshivim.2@gmail.com

Skip to content