פנינה בורשטיין

אשת חינוך

אשת חינוך ידועה לשם ולתפארת אחרי שנים של סיוע לנערות ולבנות סמינר החליטה להתנדב בעמותה בשנת 2020 עם פרוץ הקורונה מתוך הבנה כי היא יכולה לתרום ולסייע מהידע והנסיון שלה כיועצת חינוכית. מתנדבת במחלקת ענ"ד וכמו כן עובדת בקליניקה שלנו כיועצת חינוכית