נחמה אברמוביץ

מטפלת רגשית ERE-NLP

מטפלת רגשית בשיטת הגישה המאחדת NLP-ERE ומתנדבת במחלקת ענ"ד בארגון מקשיבים ועובדת כחונכת רגשית במיזם חונכים סטאר במוסדות חינוך. לגב' אברמוביץ יש את הת